Horaris : dilluns a dijous de 10.00 h. a 13.30 h. i de 15.00 h. a 20.30 h. Divendres de 10.00 h. a 14.00 h.
  Telefon : 937 236 612

Ortodòncia

L’ortodòncia té per missió moure les peces dentals per tal de corregir les maloclusions (tancar malament) i millorar l’estètica. És important que el professional que s’encarrega de realitzar el tractament sigui un especialista amb dedicació exclusiva a I’ortodòncia, com és el cas de la nostra ortodontista, ja que d’això en depèn l’èxit del tractament.

Gràcies a un bon tractament d’ortodòncia, el pacient recupera una masticació correcta i millora substancialment a nivell estètic Inclús la forma de la seva cara i perfil.

Sempre abans de realitzar qualsevol tractament fem un estudi previ que consisteix en la presa de motlles, fotografies, i radiografies (ortopantomografia i teleradiografia). Això ho realitzem a la mateixa clínica sense que el pacient s’hagi de desplaçar a cap altre centre.

Aquests tractaments es realitzen a nens en edat de creixement i pretén corregir la desviació dels ossos per tal que les dents puguin encaixar correctament en el futur. Podem fer servir aparells removibles que només es posen a la nit (encara que no sembla que en portin perquè queden amagats).

És la que ens permet reposicionar les dents al seu lloc quan ja han erupcionat Ies definitives. És un tractament que es pot fer en adolescents i adults. En aquest, es fan servir braquets i el pacient no se’ls pot treure.

Actualment al mercat hi ha molts tipus de braquets. Convencionals, Iinguals, estètics o autolligables. A Blanc Dental només fem servir la tècnica més avantguardista, els autolligables Dammon.

Com a capdavanters en l’ús de noves tècniques, Blanc Dental ofereix aquesta possibilitat als seus pacients. La tècnica invisalign, és la més moderna i revolucionària de les tècniques actuals en ortodòncia. L’anomenada ortodòncia invisible, ja que et permet corregir la malposició de les dents sense haver de portar braquets. Amb unes fundes transparents, podem corregir el somriure sense que ningú noti que portem ortodòncia.

Els braquets Dammon són la tècnica pionera dins de la família dels braquets autolligables,. Aparentment eIs braquets autolligables semblen braquets metàl·lics convencionals. La diferència és que en lloc de lligar l’arc a dins del braquet i per tant comprimir les dents, l’arc queda lliure a dins d’un calaixet del braquet i es tanca amb una tapeta.

Avantatges

  1. S’escurça el temps de tractament, ja que generalment els casos senzills, amb ús de braquets convencionals dura aproximadament 2 anys. Amb els Dammon aquest període s’escurça fins a l’any.
  2. Evitem les extraccions dentals, ja que tradicionalment, quan el pacient presentava apinyament dental, l’única solució passava per arrencar peces. Amb Dammon, la major part dels casos es resolen sense haver de treure cap queixal.